pdf[hy]57pix

 

پيش‌گفتـار براي فاجعـه‌اي كه در پيش است.   فريبرز رئيس‌دانـا  

 

 تقديم به فردادِ نوباوه, فرزند آفتاب فردا

 

تاكنون هر چه براي كودكان محروم و بي‌سرپناه مي‌نوشتم آميزه‌اي از احساس شخصي و دانش و تجربه بود، اما براي نخستين‌بار در اين نوشته درد و خطر را زير پوستم حس مي‌كنم, و دانش من در برابر احساس بشري سر تسليم فرود مي‌آورد. 

بر جنگلِ بي‌بهار مي‌شكفند
بر درختان‌ِ بي‌ريشه ميوه مي‌آرند،

                                                   بچه‌هايِ‌ اعماق
                                                   بچه‌هاي‌ِ اعماق 

با حنجره‌ي‌ِ خونين مي‌خوانند و از پا درآمدنا
درفشي بلند به كف دارند
                                                   كاوه‌هاي‌ِ اعماق
                                                   كاوه‌هاي‌ِ اعماق

                                                                              ا. بامداد 

 شكل‌گيري لاية اجتماعي آسيب‌ديده، محروم، غم‌زده و بي‌پناهي به نام كودكان كار، كودكان خيابان، كودكان در خيابان، كودكان بي‌سرپرست، كودكان آزارديده و همانند آن، بي‌ترديد، محصول رشد نظام سرمايه‌داري است. اين نظام در فرايند رشد خود رسوب‌هاي اجتماعي، محروميت‌هاي اقتصادي، ناموزوني و بي‌عدالتي مي‌زايد. اين‌كه تا چه اندازه اين عوامل و پيامدهاي آن در پديده‌هايي چون آسيب‌هاي اجتماعي، تبعيض، فقر, بي‌كاري، ستم‌هاي قومي و جنسيتي و محروميت و آزار كودكان در جوامع گوناگون بروز مي‌كند بستگي به عواملي چند دارد ...

 

براي مشـاهده‌ي ادامه‌ي متـن، فايل ‹پي‌دي‌اف› پيوست را دريافت نماييــد.